-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۸, جمعه

نحلۀ مونتاژی « صلح و اعتدال» ازدکترغنی شکست می خورد

اتحاد احتمالی احمد ولی مسعود، جنرال دوستم و صلاح الدین ربانی با دکتر غنی، کمر تیم اتمر را خم خواهد کرد.گروه انتخاباتی تحت رهبری محمد حنیف اتمر، با معاونت یونس قانونی و محقق، همان معجونی بود که پیشاپیش در دیگ شایعات وواقعیات چمچمه زده می شد و حادثه یی مکرر است.

اگر به فهرست حامیان تیم « صلح و اعتدال» نگاهی شود، در پس زمینۀ هویتی آن، تصویر ایران، روسیه و پاکستان قابل دید است. عاقبت ماجرا احتمالاً چنین تعریف شده است که این تیم دریک زمانی معین، با طالبان عجین گردد.

در نقطۀ مقابل این نحلۀ مونتاژی، قطار دیگری ایستاده است شامل:
دکترغنی، دکتر عبدالله، سروردانش، احمد ولی مسعود، صلاح الدین ربانی، امرالله صالح، نورالحق علومی و رحمت الله نبیل.

استاد سیاف، عمر داود زی و جنرال دوستم خارج ازین جرگه اند و هنوز بر هیچ یک از تشکلات پدید آمده، دست یاری نداده اند؛ اما احتمال پیوستن آنان به دکترغنی بیشتر است تا به گروه صلح و اعتدال.

هرگاه تیم اتمر به جلب رضایت استاد سیاف، جنرال دوستم و عمر داودزی توفیق حاصل نتواند، از همین حالا شکست قطعی شان در انتخابات یا غیر انتخابات، قطعی است. سیاف از مخالفان سرسخت دسته جات حامی روسیه، ایران و پاکستان است.

تنها اتحاد صلاح الدین ربانی، احمدولی مسعود و دکترغنی کافی است که تیم صلح و اعتدال را از خط قدرت خارج کند. جامعه جهانی هرچند جمیعت وشورای نظار را خلع سلاح کرد؛ اما در دراز مدت، جهت حفظ داهیه ثبات پایدار، بر همسویی با میراث بی زوال احمد شاه مسعود بزرگ تاکید دارد.

تا این جای خط ، جامعه بین المللی، همچنین هند، سرگرم مطالعۀ موقعیت های ثابت و نوسانی این دو تیم مدعی زعامت است. آن ها شعاع حضور سه کشور ضد امریکا در افغانستان را اندازه گرفته اند؛ هرگاه، امریکا در ماندگاری پایگاه های راهبردی خویش، هنوز پایدار باشد؛ در دقایق نودِ معاملات، این همه زدوبند ها می تواند به گونه ای تعجب انگیز،عکس الحرکت شود. تیم به رهبری غنی دراتحاد با بدنه های اصلی جمیعت اسلامی و جبهه مقاومت بعد از بیرون راندن «صلح و اعتدال» می تواند به کمک کشورهای حاضر در بازی، طی یک پروسه طولانی با طالبان داخل تعامل و مذاکره شود.