-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۴, جمعه

ایران: ما فقط با طالبان خوب مذاکره می کنیم!

تفکرطالبانی بخش لاینفک جامعۀ سیاسی افغانستان

نوذرشفیعی- کارشناس ایرانینشر شده در دپلوماسی ایرانی:  اخیراً شاهدیم که کشورهای مانند ترکیه، قطر و مهمتر از آن امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز در پروسه مذاکره و گفت و گو با طالبان ورودی فعال داشته‌اند. لذا اگر تهران به شکل جدی وارد پروسه مذاکره با طالبان نشود، احتمال دارد تضاد منافع ریاض و ابوظبی به موازات نگاه منفی آمریکا باعث شود تا طالبان به دستاویز و مهره ای برای تحت فشار قرار گرفتن امنیت جمهوری اسلامی ایران بدل شود. چون به نظر می‌رسد که برخی کشورهای عربی خاورمیانه که به آنها اشاره شد، برنامه جدی برای ورود به مسائل افغانستان و به خصوص مدیریت پروسه مذاکره با طالبان را دارند. پس زمانی که ایران می تواند به واسطه عُلقه های فرهنگی و دینی که با ملت افغانستان دارد، بستر راحت تری را برای مذاکره با طالبان شکل دهد، باید شرایط را برای موازنه قوا و دفع تهدیدات و چالش های امنیتی این گروه به واسطه بازیگردانی برخی کشورهای عربی تغییر دهد و این مهم در پروسه و برنامه ریزی دقیق به منظور مذاکره و گفت وگو با طالبان صورت می‌گیرد.
ایران با آن بخش از طالبانی که هم به شریعت مقدس اسلام، هم به سنت های پشتون و هم به قوانین موضوعه افغانستان اعتقاد دارند می تواند وارد پروسه مذاکره شود. این مسئله یک تابوی سیاسی و یا امنیتی نیست، چنان که برخی در رسانه ها وجود تلاش های ایران به منظور مذاکره با طالبان را مورد هجمه رسانه‌ای قرار دادند. چون اکنون طالبان و تفکرات طالبان بخش لاینفکی از جامعه سیاسی افغانستان است.
اما در آن سو ایران با بخش دیگری از طالبان که هویت و اصالت افغانی ندارند و فراملی فکر می‌کنند و به موازات آن درصدد صدور اندیشه‌های تکفیری و رادیکال خود به دیگر کشورهای جهان هستند، نمی‌تواند وارد گفت وگو و مذاکره شود. باید گفت که بدیهی است اگر پروسه مذاکره و گفت و گوی تهران با طالبان به موفقیت و نتیجه برسد، همه طیف‌ها و گروه های طالبان را شامل نمی شود و تنها طیف افغانی و میان رو طالبان را در بر می گیرد.