-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۸, سه‌شنبه

علی شمخانی در نقش سخنگوی طالبان افغانستان


اشاره گزارشنامه افغانستان: شکست نمایی امریکا درافغانستان واقعیت ندارد. امریکا نتیجه گرفته است که با انتقال قدرت اصلی به طالبان، دشمنی آن ها خود به خود با ایران، پاکستان و روسیه شروع می شود؛ آنگاه ...
به نظر می رسد که اقدامات اخیر ایران برای ورود مجدانه به قضیه مصالحه طالبان با کشورهای منطقه، رقابت سرسختانه میان محور ایران و عربستان سعودی را تشدید کرده است. اعلام طالبان برای پرهیز از حضور در نشست جده، خبر ازین دارد که طالبان اکنون با ورق قوی تر وارد بازی شده اند. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با ابراز خوشبینی درباره نقش ایران در مذاکرات صلح افغانستان گفته است که گروه طالبان آماده است سلاحش را کنار بگذارد.

به گزارش خبرگزاری دولتی خانه ملت، آقای شمخانی گفته است که در مذاکرات ایران با طالبان، دولت افغانستان محور است:

"به دنبال کمک به دولت افغانستان برای تحقق ثبات در این کشور هستیم. طالبان نیز به دنبال این هستند که بتوانند با دولت افغانستان به مصالحه برسند. در این راستا جمهوری اسلامی به دلیل نیات صلح طلبی و عدم سلطه‌گری می‌خواهد به دولت افغانستان کمک کند تا به یک فرمول برای صلح و ثبات برسند."
اگرچه عربستان، پاکستان و امریکا هنوز صاحب اصلی وسنتی طالب اند؛ شکست تدریجی امریکا در میادین افغانستان، صف آرایی را تغییر داده و با پیوستن پاکستان به تعامل جدید با روسیه و ایران و چین، قضیه را شکل دیگری داده است. با این حال، سخنگو شدن شمخانی به نماینده گی از طالبان که گویا سلاح خود را به زمین می گذارند؛ یک مبالغه تبلیغاتی است. کنار گذاشتن اسلحه از سوی طالبان بهای کلانی دارد که هنوز روی جزئیات آن نه در سطح داخلی و نه در سطح منطقه و جهان روی آن توافق عمومی حاصل شده است. 

اشاره گزارشنامه افغانستان: شکست نمایی امریکا درافغانستان واقعیت ندارد. امریکا نتیجه گرفته است که با انتقال قدرت اصلی به طالبان، دشمنی آن ها خود به خود با ایران، پاکستان و روسیه شروع می شود؛ آنگاه جنگ شوروی- مجاهدین درشمایل دیگری آغاز می شود که این بار، هدفش فروپاشی ایران است.