-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۹, چهارشنبه

ظریف: هیچ کشوری طرفدار نقش برجستۀ طالبان درافغانستان نیست

اظهارات تازه وزیر خارجه ایران در دهلی نودرحالی که کشاکش بین کشورهای منطقه برسر تعامل با طالبان اوج گرفته است، وزیر خارجه ایران در دیدار با رهبران هند سخنانی گفت که نشان می دهد موضع ایران و هند نسبت به یک قدرت گیری طالبان در افغانستان همسان است.

به حواله چینل نیوز ایشیا، وزیر خارجه ایران روز گذشته در پایتخت هند گفت که طالبان باید در آینده سیاسی افغانستان نقشی داشته باشند؛ اما گروه های مسلح افراطی نباید نقش مهمی داشته باشند. جواد ظریف اظهار داشت که ایران به هدف تأمین امنیت مرزهایش در مناطق تحت کنترول طالبان افغانستان، نیاز مند آن است تا با طالبان روابط اطلاعاتی قایم کند. 

وی در دهلی نو در گفت و گو با این دی تی وی گفت: من فکر می کنم این غیر ممکن است که طالبان هیچ نقشی در آینده سیاسی افغانستان نداشته باشند. اما ظریف افزود که ما همچنان بدین باوریم که طالبان نباید نقش برجسته ای در افغانستان داشته باشند.
وزیرخارجه ایران اظهار داشت که این مساله به خود افغان ها رابطه دارد که برای طالبان چه نقشی قایل می شوند؛ اما کشورهای همسایه افغانستان طرفدار سلطه کامل طالبان بر افغانستان نمی باشند. وی گفت:
هیچ یک از قدرت های منطقه ای به لحاظ مسایل امنیتی مایل نیست که گروه طالبان نقش برتر و مسلطی در افغانستان داشته باشند. من معتقدم که این مساله ای که تقریباً در بارۀ اتفاق نظر وجود دارد.