-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۲, شنبه

دیده بان حقوق بشر: اسدالله خالد متجاوزجنسی و قاتل ۵ کارمند ملل متحد است

افشای گزارش معتبر در رابطه به اسدالله خالد از سوی دیده بان حقوق بشردیده بان حقوق بشر گزارشی را انتشار داده است که در آن از اسدالله خالد به عنوان عامل جنایات جنگی و ناقض حقوق بشر در دوره ماموریتش در دولت نام برده شده است.

 در گزارش HRW.ORG( دیده بان حقوق بشر) گفته شده که شواهد معتبری درین زمینه وجود دارد. گزارش های جنایت جنگی و نقص حقوق بشر از سوی وی زمانی به دست آمد که هزاران سرباز کانادایی در قندهار مستقر بودند.
 یک سند رسمی دولت کانادا، اتهامات وارده به اسدالله خالد را «گسترده و مؤثق» توصیف کرده است.

 ریچارد کالوین دپلومات کانادا درسال ۲۰۰۹ به کمیسیون مجلس نماینده گان آن کشور گواهی داد که اسدالله خالد در آدم ربایی های اجباری در قندهار دست داشته و علاوتاْ مردم را در یک زندان شخصی نگهداری می کرده است.

شواهد ارائه شده شامل مدارکی در مورد شکنجه زندانیان از سوی شخص اسدالله خالد را به اثبات می رساند.

کریس الکساندر یک مقام ارشد رسمی کانادا که در آن زمان با سازمان ملل متحد کار می کرد؛ ادعا کرده است که اسدالله خالد در ماه اپریل سال ۲۰۰۷ از طریق سازماندهی عملیات بم گذاری کنار جاده، دستور قتل پنج تن از کارکنان سازمان ملل متحد را در قندهار صادر کرده بود. 
همچنان شواهد محکمی وجود دارد که اسدالله خالد در زمانی که والی قندهار و غزنی بود، علیه از زنان و دختران مرتکب تجاوزات جنسی شده بود. خالد متهم شده است که وی قربانیان جنسی خود را تهدید کرده بود که هرگاه درین باره به کسی چیزی بگویند، خود و خانواده های شان کشته و تباه خواهند شد.

مرجع نشر این گزارش، اقدام دکترغنی در مورد انتصاب اسدالله خالد به وزارت دفاع را یک حرکت ناجور و خشن به هدف بهره برداری کوتاه مدت در انتخابات ریاست جمهوری توصیف کرده است. در سال ۲۰۰۹ وقتی اسدالله خالد برای پیروزی حامد کرزی رأی جمع می کرد، یک مقام امریکایی او را « مرد کجکول به دوش» لقب داده بود.

مرجع نشر گزارش، حکومت افغانستان را در ردگیری جنایات اسدالله خالد به بی میلی متهم کرده اما گفته است که کشورهای کمک دهنده به افغانستان خود درین زمینه می توانند اقداماتی روی دست گیرند. ایالات متحده و کانادا تحت پوشش قوانین خاص می توانند علیه کسانی که دربارۀ نقض خشن حقوق بشری از سوی آن ها شواهد معتبری در دست باشد، دست به اعمال تحریم بزنند. این تحریم ها شامل منجمد کردن دارایی ها و جلوگیری از ورود آن ها به کشورهای دیگر است.