-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۵, سه‌شنبه

پیشنهاد فرید مزدک

نماینده های راستین مردم!
اگر فکر می کنید که دولت انتخابات را به سود خویش سازماندهی کرده است؛می توانید پارلمان جاگزین بسازید وجنبش پارلمان جاگزین را به راه بیاندازید.