-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۱, پنجشنبه

ارتجاع پرخاشگر بدوی در غزنی سنگر گرفت


آرایش شرعی چیست؟روحانیون و بزرگان قومی در ولایت غزنی، اعلام کرده اند که سازو سرود در مجالس خوشی و عروسی مردم جداْ ممنوع است. این گروه که در نقش طلایه حضور ثانی طالبان در کشور ظاهر شده،‌ طویانه یا شیربهای تازه عروس‌ و دختران را سه صدهزار افغانی تعیین کردند. آن ها ظاهراْ شیربهای شرعی تعیین کرده اند. درحالی که در شریعت، مبلغی به میزان چهار هزار دالر امریکایی معین نشده است.
این شروع کار است.

ملا ها فیصله کرده اند که عروسان باید به طریق شرعی!! آرایش شوند و از مراجعه به آرایشگاه ها خود داری شود. این فیصله برخی از زنان را از نظر کارو بار در تنگنا قرار داده و به زیر خط فقر سوق می دهد. آرایش شرعی هنوز اختراع نشده و مردم هم از مهره های ارتجاع خواستار وضاحت نشده اند.


یک گروه مشکوک موسوم به "مجمع علما، متصوفین و متنفذین غزنی" این بیرق شرعی را بالا کرده اند. همچنان این مجمع آرایش زنان را ممنوع کرده و آن را خلاف شرع دانسته است. این خط و نشان کشی حتی بدتر از اعمالی است که طالبان در زمان شان بر مردم تحمیل می کردند.