-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۹, شنبه

درد دل یک سینما گر خوشنام


سعید اورکزی، «شیر» ماندگار و پایدار فیلم « مرداره قول اس» عده ای با عناوین مختلف به آدرس همدیگر دشنام میدهند و بی احترامی می کنند. ما که سالها با محبت و همدلی زنده گی کردیم حالا این حرف ها از کجا شد؟

 متوجه شدم که عده ای بیگانه به نام های هموطنان ما در فیس بوک صفحه باز کرده اند و ما را به هر عنوان به جان همدیگر می اندازند ، آنها افغانستان مترقی و قوی را در کنار خود نمی خواهند؛ آنها تباهی یک ملت با هم برادر را می خواهند تا به منافع که در نظر دارند برسند.
و اما اگر ما حالا متوجه شده ایم که مشکلات وجود داشته و این طور نشود و آن طور شود و باید حق به حقدار برسد و چه و چه ...، خوب است ، من هم با شما هم نظر هستم اما باید عاقلانه فکر کنیم ، باید انسانی مبارزه کنیم ، تعرض توهین و دشنام کسر شخصیت آدم ها را نشان میدهد ، حق داده نمیشود ، حق گرفته میشود اما با منطق و استدلال و با شیوهء انسانی ، در برابر جاهل نباید جاهل شد .
بزرگی به تربیه و دانش است.
من به آن قوم ، برتر، پرتوان و قوی میگویم که خود را با تحصیل فهم و دانش و با افتخارات معنوی و انسانیت آمیخته سازند و با ابتکارات سودمند و علمی ، خود را به مدارج عالی انسانیت برسانند.
هرکسی حق دارد در هر موردی انتقاد کند ، انتقاد بجا و برای همه پذیرفتنی و کسی که انتقاد میکند باید برای رفع مشکل راه حل مشکل را هم منطقی پیشنهاد کند.

من از همین لحظه هر آن کسی را که آگاهانه یا ناآگاهانه در صفحهء فیس بوک اش بوی تعفن نفاق افگنی و نوکر صفتی به مشام برسد و سبب توهین و تمسخر افراد و اقوام شود و آنانی که بربادی افغانستان یک پارچه و واحد را میخواهند ، به باطله دانی می افگنم ، حتی اگر نزدیکترین کسان ام باشند.
دوستان گرامی ام 
بیآیید با من یکجا و همهء ما یک صدا چنین افراد واشخاص را دور بیندازیم و با مهر و محبت و احترام متقابل به مبارزه بپردازیم ، بیآیید به افغانستان زیبا ، مترقی و قوی فکر کنیم تا نسلهای بعدی بتوانند با افتخار و خوشبختی زنده گی کنند و خدمات و یاد ما را گرامی بدارند.
نابود باد نفاق افگنان 
زنده باد افغانستان عزیز