-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۳۰, یکشنبه

تیم عبدالله و غنی واقعاً از هم جدا می باشند؟ باور کردنش دشوار است

 تیم انتخاباتی غنی- امرالله ظاهراً درمقابل تیم دکترعبدالله- جنبش ایستاده است؛ اما در واقع هردو تیم یک تیم است  که  بنا به مصلحت برای دوشیدن آراء از استقامت های متفاوت، به دو شاخۀ به ظاهر رقیب عرض اندام کرده است. اگر چنین نباشد، شکست تیم به رهبری عبدالله صد در صد است. رئیس جمهور شدن عبدالله از هر زاویه ای که بررسی شود؛ قطعاً نا ممکن است.
بازیگراصلی درحال مذاکره، طالبان است. مردم نیز به عبدالله تا مغز استخوان بی باور اند و صلاح الدین، در واقع روی بستر دریا دارد خانه می سازد.

درین حال اگر احمد ولی مسعود به نماینده گی از جنبش مقاومت و دودمان مسعود در کنار یکی ازین سه تیم قرار بگیرد، احتمال شکست دو تیم دیگر افزایش می یابد. تا رسیدن موعد انتخابات، خانه های تیمی چند بار خراب و دو باره آباد خواهد شد.
تیم اتمر- قانونی چانس پیروزی ندارد. به زودی این مساله کم کم  روشن خواهد شد.