-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۳۰, یکشنبه

سلسله کوه کتل خرس خانه که امیر حبیب الله خان مقتول مرحوم، نام آن را به خیرخانه تبدیل داده است و نام دوم آن بی مناسبت و اول مناسب است.  زیرا که آن جا گاهی از دزد و قاطع طریق که به منزله خرس اند، خالی نیست.

تذکرالانقلاب، ملافیض محمد کاتب هزاره، بنگاه انتشارات کاوه، ناشر: انتشارات کاوه کلن- آلمان، چاپ نخست جون 2013، برگ 57