-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۷, دوشنبه

امریکا راهی ندارد جز این که جایگاه محوری هند در افغانستان را در نظر گیرد

اظهارات استهزاء آمیز اخیر ترمپ در برابر نارندرا مودی نخست وزیر هند، حلقات با نفوذ سیاسی در هند را عصبانی کرده و از یک هفته به این سو دولت هند تحت فشار است تا در برابر امریکا در افغانستان موضعی مقتدرانه درپیش گیرد. امروز تلگراف اندیا نوشت که با درک جایگاه محوری هند در افغانستان مجبور شد که بعد از اعلام دور تازه ای از تحریم ها علیه ایران، فعالیت ندرگاه چاه بهار را که افغانستان را به دریا وصل می کند؛ مسنثنا قرار دهد. البته نمی توان انتظار داشت که ترمپ این چنین ابتذال گویی های خویش را به خاطر داشته باشد. اما نکته غیر قابل باور این است که حزب بهاراتیا جناتا در دفاع از مودی نقش خنثی از خود نشان داد. آیا این حزب حارس و مدافع غرور و کرامت هندوستان نیست؟
حزب کنگرس نشان داد که دپلوماسی و سیاست راهبردی باید از رقابت های سیاسی برکنار باشد. اختلافات سیاسی و ایدیولوژیکی این حزب با حزب نارندرا مودی را از سوی حزب کنگره رسمی اعلام نشده است که با نظریات ترمپ در مورد مودی را نادیده انگارد.