-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۷, پنجشنبه

احمدولی در برابر یک آزمون بی سابقه قرار دارد

اگر احمد ولی مسعود در شرایط حساس ( به مراتب متفاوت از گذشته) در سازماندهی و آرایش سیاسی برای حضور در باشگاه قدرت ناکام شود و بالنتیجه، مردم مانند دو دوره قبلی که از دکترعبدالله سرخورده شده اند؛ برای سومین بار به قعر نا امیدی پرتاب شوند؛  جنبشی بسیار خشن، نیرومند، قاطع و سخت تشنج آفرین در گسترۀ مقاومت ضد طالبانی ظهور خواهد کرد که همه محاسبه های محافظه کاران هر دو سوی معادله را به چالش خواهد کشید. نخستین گردان چنین جنبشی، همین عبدالحمید خراسانی است که تازه سر بر آورده و در شرایط دشواری قرار داده شده است. این آزمون برای احمد ولی تعیین کننده است؛ با یک اشتباه و اهمال، خیلی سریع به صف بازنشسته گان هل داده خواهد شد.