-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۴, پنجشنبه

امریکایی ها حیران اند چه بکنند!؟

 نیشنل انتریست
آخرین نظر سنجی مشعر است که 57 درصد از مردم امریکا به شمول 69 درصد از جنگ دیده ها از تصمیم رئیس جمهور امریکا برای خروج کامل قوا از افغانستان حمایت می کنند.  اما نخبه گان سیاست خارجی، محافظه کاران جدید، خلبانان امور دفاعی و لیبرال یک صدا این مساله را رد می کنند.  به گفته ریچارد هاس رئیس شورای کمیته روابط خارجی، نه طرح پیروزی در جنگ و نه هم مذاکره برای صلح پایدار، بیانگر واقعیات موجود در افغانستان نیست. همچنان صرفاً بیرون کردن نیروها، نظیر آن چه ما در سوریه انجام می دهیم؛ نیز یک اشتباه خواهد بود.