-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۹, سه‌شنبه

اشرف غنی تمرین فرار از سرنوشت را شروع کرد

دکتر غنی تلاش عبث می کند که دکترنجیب الله را با خود قرینه سازی می کند. نجیب هیچ «ضد انقلاب» اعدامی را در مهمان خانه ها نگه نمی داشت و هیچ عنصر ضد دولت که از میادین جنگ گرفتار می شد، توان سازماندهی عملیات های تخریبی از داخل زندان را نمی داشت. او فریب ملل متحد را خورد. تو هم مجبوری به فریب تن بدهی تا جایت را یک واقعیت جدید پُر کند. این واقعیت، چه خوب، چه زشت، تنها ارتباطی به تو دارد؛ فراری دادن یا حلق آویز کردن توست.