-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۳۰, یکشنبه

تیم دکترغنی- امرالله از همین حالا برنده است


تا موعد برگزاری انتخابات، تیم دکترغنی- امرالله فربه تر خواهد شد.
اگر مذاکره با طالبان و جور آمد ناگهانی امریکا با کشور های منطقه، تا موعد انتخابات، محاسبات و جمع بندی ها را خراب، یا وضعیت را گدود نسازد، تیم دکترغنی از همین حالا برندۀ میدان است؛ اما درسطح داخلی به تصدیق و حمایت اجتناب ناپذیر مرجع جهاد و مقاومت- استاد سیاف- و شمولیت یکی از کاندیدا های مطرح دیگر شدیداً نیاز دارد. ممکن است یک روز و دو روز قبل از انتخابات، تیم «اعتدال وثبات» هم به تیم غنی ملحق شود.

تا موعد برگزاری انتخابات، تیم دکترغنی- امرالله فربه تر خواهد شد. زیرا، امکانات سراسری دولت و جامعه جهانی در اختیار آن ها قرار دارد.
با همه زاویه نگری ها و انتقاداتی که گاه گاه، در بارۀ خطاپوشی های مکرر امرالله صالح از سیاست غنی صورت گرفته، این نکته را باید مشخص کرد که در جماعت تاجک ها و بسیاری از غیر تاجک ها، جایگاه و محبوبیت امرالله صالح نسبت به عبدالله و قانونی در سالیان اخیر به مراتب بلند رفته است. دلیل دوم این است که حنیف اتمر کارگزار پروژه شکست خورده داعش بود که از نظر هیچ کشور یا سیاستگران کنونی پنهان نمانده و تیمی که اکنون درست کرده، درماهیت امر، بیشتر واکنشی و تیم تقابل است تا تعامل. اگر پروژۀ داعش از دستور کار قدرت های جهانی خارج نمی شد؛ احتمالاً سرنوشت سیاسی آقای اتمر طور دیگری می بود.