-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۴, دوشنبه

به جای باندیت های طالب درکابل، دنبال حمید خراسانی افتاده اند

بازداشت حمید خراسانی از جای دیگری سفارش شده است. آیا موفق می شوند خراسانی را هم مانند علیپور توبه بدهند؟
این یک آزمون دیگر تاریخ است.
درشهر کابل تخمیناْ از پنج تا شش میلیون نفر ساکن اند. اوضاع عمومی کشور هم جنگی و امنیتی است. ازین رو، نا امنی، خطر، باند های مسلح خود مختار، زورگویی و فساد فراگیر درکابل شایع است.

قرار معلومات، در هر منطقه، دسته جات قانون گریز و مسلح وابسته به افراد قومی و دولتی مستقر می باشند.
وزارت داخله یک فهرست درازی از اسامی خلافکاران را نشر کرده و ظاهراْ مدعی است که آنان را سر جای شان بنشاند. اعلامیه یی مجهول داده شده که در پس باند های خلافکار، مقامات به ظاهر محترم دولت قرار دارند. جالب این است به جای معرفی مشخص هویت «معززان» جنایت پرور و کله گنده های ضد قانون، یک فهرست مشکوک نشر شده است. نه از لحاظ توانمندی، نه از حیث ارادۀ سیاسی،هیچ ضمانتی برای برچیدن گلیم خونتا های خیره سر در کابل یا ولایات از سوی دولت وجود ندارد. درگذشته هم چنین چیزی دیده نشده و حالا نیز اوضاع بدتر از قبل است.

اما نفوس کابل شاهد بود که گل نبی احمدزی، داود تره خیل و اخترابراهیمی به دستور ارگ، شماری از جوانان غیرمسلح و معترض را قتل عام کرده و از روی اجساد شان تانک های هاموی را عبور دادند. چه کسی جرأت دارد بگوید این موضوع ساخته گی است؟!
امرالله صالح، در آن زمان شخصاً در شهر حضور داشت و همه چیز را به یاد دارد و درحال حاضر، همین اشخاص از همکاران نزدیک وی می باشند. اگر اهداف دیگری زیر پرده وجود ندارد، او چرا پرسان و بازخواست از جنایت را از همکارانش شروع نمی کند؟

باندیت های طالب درکابل پرسه می زنند. وزارت داخله و امنیت ملی یکه یکه آدرس های شان را می داند. اما ناگهان دنبال حمید خراسانی افتاده اند. سرنخ درجای دیگر است.
اگر وزارت داخله درین مورد بیش ازین سکوت کند، این شبهه بیشتر قوت می گیرد که امرالله صالح امر گرفتاری حمید را از جای دیگری سفارش گرفته و این مسآله به جنجال های امریکا با کشور های منطقه، جریان مذاکرات حساس با طالبان و لزوم بازسازی جبهه مقاومت ضد طالب بی رابطه نیست. آدرس های ذیدخل پوره نتیجه گرفته اند که دیگر نا ممکن است که جبهۀ مضمحل شدۀ مقاومت ضد طالب در شرایط حاضر بتواند دوباره حول محور یونس قانونی، ضیاء مسعود یا اسماعیل خان و دیگران... تنظیم شود. جبهه مقاومت اکنون آدرس مشخص ندارد و باید سر از نو دور یک چهره ای جدید تشکیل شود تا مردمی که سال ها جنگیده و خواستار عدالت اجتماعی اند؛ بسیج شوند. وقتی بسیج صورت گرفت، کشورها به همان محور داخل معامله می شوند. نا ممکن است که تنها با طالب معامله شود.
اکنون خراسانی به سیمای بارز، متعهد، سخت سر و مردمی اشتهار یافته است. دیگر نمی توان او را متوقف کرد یا مثل فرمانده علیپور به توبه واداشت یا مثل قیصاری از صحنۀ مقاومت خارجش کرد.