-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۱۴, جمعه

قرنطینه کردن و انزوای صالح و خالد شروع شده است

انتصاب امرالله صالح و اسدالله خالد امری سمبولیک و واکنش بود که به تایم کوتاه مدت عیار شده است. از هزار رگ دکتر غنی یک رگش هم ( دراصل) به این انتصاب راضی نیست. این دو نفر هم که  ظرف چند سال جدایی از دولت تا سرحد العطش رسیده بودند؛ بدون درنظرداشت پی آمد های گفتار شان، شعار های بلند بالایی را بالا کردند که حتی امریکا چنین کاری نکرده بود. حالا خبرهایی است که دیگ از جوش افتاده است. در وزارت دفاع جنرال های کارکشته، اسدالله خالد را پوزخند می زنند و تشکیلات یک دولت «سایه» در وزارت داخله خود امرالله را از نظر اجرایی در حال قرنطین کردن است. مافیای وزارت داخله آب هفت رژیم را خورده و هنوز تشنه مانده؛ صالح کاری از دستش پوره نیست؛ خسته و منزوی خواهد شد. در ضمن، سرنوشت این دو نفر به مذاکرات جاری در چندین محور بسته گی دارد. اگر می گوئید شاید چنین نباشد، یک بار به یاد بیاورید که اسدالله خالد در بیانیه روزهای اول خود چه گفت و حالا چطور خپ شده است! مگر حمله بر تأسیسات طالبان در پاکستان کار اسدالله خالد است؟ خیال بافی و مبالغه هم از خود یک حدو اندازه دارد. حالا بهترین مصروفیت اسدالله خالد اختلاط و چای خوری با حمدالله محب است که از بیکاری حیران است چی کند!؟