-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ دی ۲۲, شنبه

هشدار روسیه به ارتباط تاخیر انتخابات افغانستان


به نظرمی رسد که کشورها متفق منطقه ای این بار آش با طعم دیگری برای امریکا پخته اند.وزارت خارجه روسیه هشدارداد که "تعویق انتخابات در اثر فشار ایالات متحده بوده، زیرا آمریکا برای اعمال سناریوی خود در انتخابات افغانستان نیاز به زمان دارد."
انتخابات ریاست جمهوری ظاهراً به خاطر آوردن «اصلاحات» و «بهبود» درکار کار کمیسیون انتخابات سه ماه به تأخیر انداخته شده است. این درحالی است که دولت، نه سه ماه، بلکه چهار سال وقت داشت که اصلاحات بیاورد؛ اما عمداً کشور را به بحران بردند. 
وزارت خارجه روسیه گفته است: با وجود آنکه رئیس جمهور اشرف غنی و کمیسیون مستقل انتخابات پیوسته اطمینان می‌دادند که انتخابات مطابق جدول زمانی تعیین شده برگزار می‌شود، در نهایت تصمیم بر این شد که به تاخیر بیفتد.
روسیه می گوید: همه چیز بیانگر آنست که این تصمیم زیر فشار آمریکا گرفته شده که می‌خواهد انتخابات مطابق نظرش باشد و روند صلح این کشور را نیز براساس سناریوی دلخواه خود طراحی کند.

سفارت آمریکا درواکنش گفت: تصمیم به تاخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را کمیسیون مستقل انتخابات گرفته و دلیل آن رفع کمبودی‌های اداری و فنی است که در انتخابات پارلمانی گذشته اتفاق افتاد.