-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲, سه‌شنبه

یادداشت پانزده ماه پیش امرالله صالح

سیاست، طعنه زنی نیست؛ هنرشکیبایی و در چند چال بازی کردن است.

اطلاع موثق از چندین منبع :
از دفتر سلام رحیمی رئیس دفتر رییس جمهور و داکتر فضلی یکی از دستیاران رئیس جمهور به شماری از کاندیدان انتخابات پارلمانی تیلفون میشود و به آنها گفته میشود که اصل فیصله را ما انجام میدهیم. اگر می خواهید که وکیل شوید باید به دفتر ما در وزیراکبرخان بیایید. تا حال با شمار زیادی از آدم های متزلزل که فکر میکنند بخاطر وکیل شدن به هر در باید سر بزنند و شماری هم که فکر میکنند بایدهر نوع توهین و ذلت را به خاطر احراز کرسی متقبل شوند ملاقات نموده اند. فعالیت های شرم آور ازین نوع و مداخله مستقیم سیاسی در امور انتخابات اعتبار کمسیون و فیصله آن را بی حیثیت و لکه دار ساخته است. توقف دهید.