-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۳۰, سه‌شنبه

کتابت بی فایدۀ امرالله صالح از ملاقات های دکترغنی

امرالله یک گزارش دراز دامن از گفتار و کردار دکترغنی در کنفرانس مونیخ تحریر کرده است که هیچ نکته ای تازه و مؤثر در آن به چشم نمی خورد و در محاسبات اصلی امریکا و اروپا عقب درهای بسته اطلاعاتی در بارۀ چشم انداز صلح و جنگ در افغانستان، کمترین تزلزل و تغییری را هم سبب نخواهد شد.

 به جای کش و غاز دادن گزارش های رسانه ای بین المللی، که عام مردم از فیض حضور ده ها رادیو و شبکه های دیداری، لحظه به لحظه از آن مطلع می شوند؛ مشارالیه چرا این سخاوت را در رابطه به بیان مشرح مفادات پنهان گزارش خویش راجع به سقوط کندز نثار افکار عمومی نمی کند؟ همچنان چرا عوامل کشتار جنبش مدنی رستاخیز در سه متری ارگ کابل در چهار راهی زنبق را معرفی نکرده و از ساختار یک قطعه خاص تروریستی در ارگ ( منافی با قانون اساسی افغانستان) و نقش جنرالان  برحال در آن کشتار ظالمانه اطلاع رسانی نمی کند؟
فوائد ملی و تاریخی تبدیل شدن به کاتب دم دست برای تشریح صرفاً کلیات ملاقات های غنی مگر افتخاری دارد که نصیب دیگران نشده است؟