-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۹, جمعه

میده بازان را بگذارید... نصیرخادم لوی باز را نمانید!

سارنوال نصیرخادم: کارهای من به ضمانت و هدایت فرید «حمیدی» است!
به حواله خبر واصله به گزارشنامه افغانستان، یک سارنوال به نام نصیرخادم، در سارنوالی افغانستان، اتاق رسمی رشوه و اخاذی باز کرده است و به نام لوی سارنوال و حبیب جلال مرستیال تحقیق لوی سارنوالی، کارتن های دالر را ردیف می کند.

 سارنوال نصیر به طور علنی از کاندیدا های شامل معامله مخفی بندل های دالر را با این استدلال که اصل موضوع بالاخره به ما ارجاع داده می شود، پیشاپیش جمع آوری می کند. سارنوال نصیر خان می گوید که کلید پارلمان در دست ما است. من این کار را به ضمانت و هدایت لوی سارنوال صاحب انجام می دهم. حتی کمیشنران و مسوولان بلند پایه دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات بر منوال حفظ ماتقدم، به این آقا مراجعه می کنند تا نشود در کش و گیرهای بعدی، رئیس جمهور آن ها را به همین  ارگان معرفی کند!
مطالبۀ نخستین سارنوال نصیرخادم، اعلام مبلغ دالری به این مراجعان است. سارنوال نصیر در گذشته در ادارۀ دادستانی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین وظیفه داشت و درین حیله بازی های قانونی دست توانا داشته و از مشاهیر فساد شمرده می شود. حالا نامبرده از برکت شفافیت و مبارزه با فساد، به بخش خصوصی رسیده گی به شکایات انتخاباتی « تقرر یافته است» که این بار با زبان سه قُلاچه، بدون خوف و رعب از قانون و مراجع دولت، فقط پول مطالبه می کند.