-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲۳, سه‌شنبه

صلح افغانستان، صلح اقتصادی و جمعی است


امریکا تصمیم به خروج نه چندان کامل از افغانستان دارد. حقیقت این است که جنگیدن در افغانستان بعد ازین برای امریکا و ناتو سود آور نیست و اقتصاد های بزرگ آسیایی - چین و هند- درگذرگاه استراتیژیک افغانستان سرمایه گزاری را شدت بخشیده اند.
 بنا برین، کوبیدن به دُهل مبارزه با تروریزم از سوی امریکا، دیگر خریدار و مخاطبی ندارد و پیوسته پرخرج و خطرناک هم می شود. از همین اکنون سوال درشتی برای نخستین بار در ارتباط به افغانستان مطرح است که افغانستان پس از اجماع منطقه ای برای صلح، چه گونه خواهد بود؟
صلح افغانستان به دلیل ناگزیر بودنش، و به خاطر تبدیل شدن جبری افغانستان به زون پیوند دهندۀ اقتصاد آسیایی، از سوی چین، هند، روسیه، پاکستان وامریکا ضمانت می شود. جنگ افغانستان ازین پس برای پاکستان نیز هم از نظر استراتیژیک و هم از نظر اقتصادی به صرفه نیست. پاکستان دو چیز می خواهد: اطمینان از عدم خطر هند به پاکستان و اطمینان از جنجال آفرینی های حکومت افغانستان برسر معضل دیورند.