-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۳۰, سه‌شنبه

کتاب تازۀ استاد فیض الله جلال در شهر دو شنبه انتشار یافت


استاد جلال درین کتاب، طرح هایی در بارۀ برون رفت از بحران کنونی ارائه کرده است. کتاب ارزشمندی به قلم استاد فیض الله جلال است که اخیراً در شهر دوشنبه تاجکستان حله چاپ در پوشیده است.  

« قدرت سیاسی و وحدت ملّی در افغانستان» کتاب نو فیض‌الله جلال پژوهشگر معروف افغانستان است، که اخیراً در دوشنبه به نشر رسید

این پژوهش زمانی به چاپ می‌رسد، که حل بحران افغانستان و پایان جنگ 40 - ساله در این کشور به یکی از مهمترین مسائل جامعه جهانی تبدیل شده و قدرت های بزرگی، نظیر روسیه و امریکا مستقیم برای به هم آوردن جانب های درگیر و نیروهای سیاسی این کشور دست به اقدام زده‌اند


 پروفسور گل محمد ذاکراوف، اثر « قدرت سیاسی و وحدت ملّی در افغانستان» را پژوهش ارزشناک توصیف کرد که نویسندۀ کتاب کوشیده است تا از سببها، عامل ها و بازیگران اساسی ماجرای 40-سالة  افغانستان تحلیل عمیقی به دست دهد.  

 به قول پروفیسور گل محمد اوف، فیض‌الله جلال تمایل های اساسی انکشاف و نیروهای پیشبر جنگ افغانستان را معیّن کرده، برای خروج افغانستان ازین وضعیت، طرح خاص خود را پیشنهاد کرده است. «او توجّه بیشتر را به سوی مقام و جایگاه قدرت سیاسی در روند تشکّل و تحکیم وحدت ملّی کشیده، منبع های اساسی تشکّل قدرت سیاسی و وحدت ملّی را مشخّص گردانیده است»


 مؤلف« قدرت سیاسی و وحدت ملّی در افغانستان» فعالیّت گروه های سیاسی کشورش شروع از کمونیستان تا جهادیان و طالبان را به رشتة تحقیق عمیق کشیده، ضعف و اشتباهات آنها را دقیق و همزمان نظرات مشترک آنها را برای صلح و وحدت ملّی مشخّص می‌کند

 فیض‌الله جلال در گذشته در بخش سیاست‌شناسی یک قطار تحقیقاتی را نیز انجام داده است، که در کتابهایش« نقش اتّحاد اروپا در مبارزه بر ضد تروریزم بین‌المللی»، « نگاهی بر زندگی و اصول فکری ابونصر فارابی»، « زندگی، افکار و اندیشه‌های سید جمال‌الدّین افغانی»، «امنیت افغانستان و اثرات منطقوی بعد از خروج نیروها در سال 2014» خلاصه کرده است

 کتاب“قدرت سیاسی و وحدت ملّی در افغانستان”در نشریات“ایر-گرف”- ا دوشنبه با تعداد 500 نسخه نشر گردیده، محصول سه سالة پژوهش های مؤلف در امور سیاست‌شناسی دانشگاه ملّی تاجیکستان است