-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲۳, سه‌شنبه

شایسته سالاری در واپسین فصل

تعیینات اخیر در سکتور های امنیتی، باعث تحکیم پایه های حاکمیت انحصاری و ضد ملی غنی نمی شود. این تعییات، کمپاینی و منافقانه است و یک شگرد کهنه است. پروسۀ صلح چند جانبه در سطح داخل و منطقه، فرصت خود کامه گری و تکتازی از یک تیم آلوده به ماکیاولیزم سلب کرده است.