-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲۸, یکشنبه

ملاقات طالبان با صدراعظم پاکستان یعنی چی؟

لغو دیدار رهبران طالبان با عمران خان یک خبر مضحک و بی ارزش است. طالبان گوش به گوش با آن ها رابطه دارند و  در اختیار آن ها هستند؛ نیازی به جدول زمانی برای ملاقات یا عدم ملاقات نیست. ترتیبی داده بودند که در دیدار با بن سلمان یک اعتبار بخشی تبلیغاتی کنند؛ دیدند که زیانش زیاد از فایده سیاسی آن است. پس چال دیگری رفتند که این ملاقت لغو شد!! رسانه ای کردن دیدار آن ها یک تردستی اپراتیفی به منظور هدایت مغز ها بود. دیدار طالبان با صدراعظم پاکستان یعنی چی؟
ملاقات با یک پارتنر دم دست، یک نان خور دور دسترخوان یا یک گارد دهن دروازه چرا مگر این همه کش و فش و تشریفات داشته باشد؟