-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۸, پنجشنبه

احمدولی مسعود:

کلید صلح میان خودماست، کلید جنگ نزد دیگران است نه صلح، ابتدا باید با خود به صلح برسیم. عوامل جنگ ها که همانا معمای ناحل شدهٔ قدرت در افغانستان میباشد را ابتدأ با ایجاد توازن و توافق میان خود حل نماییم. احساس خودی، اندیشه و اعتماد ملی خلق کنیم.