-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲, پنجشنبه

قتل عام اخیر در هند و ایران، کار هند و امریکا نبود؟

زاویۀ عمل ایران نسبت به پروسه صلح با طالبان، با هندی ها هم آهنگ خواهد شد. 
اطلاعات واصله همراه با تحلیل هایی که تا کنون در دست است، نشان می دهد که حملات مرگبار اخیر در هند و ایران، روند صلح احتمالی یا نزدیکی تدریجی طالبان با نیروهای سیاسی غیر حکومتی در افغانستان با حمایت روسیه و ایران را اخلال کرده و بالنتیجه،  باعث بلند رفتن موقف دولت افغانستان و اثبات نظریات شخص دکترغنی در مورد صلح جاری با طالبان شده است.
اشارۀ اخیر سفیرپاکستان درین باره، معطوف به همین نکته بود. پالیسی سازان پاکستان، افغانستان را کشمیردوم در مرزهای شمالی خویش نشانی می کنند. حل معضل افغانستان از نظر آنان، همزمان و معادل پایان بخشیدن به معضل کشمیر است.

این حملات درشرایط حساسی به وقوع پیوست و عقل سلیم انتباه می دهد که پروسۀ صلح روسیه- ایران را محکوم به بازنگری کرده؛ اما فرآیند گام به گام مذاکره امریکا- طالبان ادامه خواهد یافت. این ضربات به خاطر آن بود که با حضور دولت مورد حمایت امریکا در کابل، هیچ بازی منطقه ای نمی تواند صلح خارج از چهارچوب دولت کابل را جنبه عملی ببخشد.

واقعیت این است که پروسه ای مذاکرات خارج از چهارچوب های امریکا- کابل در مسکو و قطر از اول مرحله با مخالفت و سوء ظن شدید دولت هندوستان رو به رو بود. نگاه رسمی و اپراتیفی دولت هند نسبت به افغانستان این است که آسیب پذیری پاکستان از افغانستان بیشتر از کشمیر است. آن ها جبهه افغانستان به هدف حفظ فشار دایم بر پاکستان هیچ گاه از دست نمی دهند. این جبهه بعد از پروژه چاه بهار اهمیت خود را ده برابر نشان می دهد.  نیروهای فشار در هند پیوسته بر ضرورت نمایش قاطعیت دولت برعلیه این پروسه ای که می توانست جایگاه آی اس آی را رسماً در نظام رهبری سیاسی افغانستان بیمه کند؛ تاکید داشتند. هند، ابتداء برخلع سلاح طالبان پافشاری دارد.
امریکا به نوبۀ خود با روند دیدار ها در مسکو با مدیریت وزارت خارجه روسیه کاملاً مخالفت داشت و دارد. گذشته ازین، با نزدیک تر شدن بازیگر افراطی دیگر- بن سلمان- به باشگاه پاکستان و چین، در هندسۀ مذاکرات با طالبان تغییراتی کلیدی رونما خواهد شد.