-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲۸, یکشنبه

صلح افغانستان یک بازی کمسایی بین هشت کشور قمار باز است. به سرنوشت افغانستان ربط دارد؛ مگر دراختیار افغانستان نیست. غنی ازین تپ و تلاش ها بزنس شخصی خود را پیش می برد.