-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۷, سه‌شنبه

بحث آتش بس و برگزاری انتخابات در مذاکرات دوحه

از جریان مذاکرات خلیلزاد با رهبران طالبان در دوحه این طور پیداست که بحث آتش بس و برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات در زمان معیینی که دولت کابل تعیین کرده، مطرح شده است. موضوع دوم این است که طالبان در سطح داخلی بیشتر مایل اند با نیروهای سیاسی خارج از دولت مذاکرات و چانه زنی ها را انجام دهند. به غیر از انس حقانی که تماماْ ۱۳ نفر از مذاکره کننده گان طالب در دوحه حضور یافته اند.

اما درمرحله اولیه شروع مذاکرات نماینده های طالبان اصرار برین داشته اند که شما از افغانستان بیرون بروید و از طرف ما اطمینان کامل داده می شود که هیچ یورش تروریستی از خاک افغانستان علیه امریکا و هیچ کشور دیگری اتفاق نخواهد افتاد.

پاکستان از گرمی بازار ملاغنی برادر در سطح بین المللی چندان دلخوش نیست. آی اس آی غنی برادر را سال ها در غل وزنجیر درحالت بیماری در سلول انفرادی نگهداشته است. اگر طالبان با ضد طالبان واقعاْ به یک اتحاد دست پیدا کرده و کانال های روابط منطقه ای با ایران و روسیه را بیشتر توسعه دهد، غنی برادر هرگز دوست استراتیژیک پاکستان باقی نخواهد ماند. این مساله را وقایع بعدی اثبات خواهد کرد.