-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۴, یکشنبه

واشنگتن پست: طرح ایجاد « امنیت مشترک» برای افغانستان


درد سر همسایه ها برای افغانستان بیش از عامل طالبان است.
برنت روبین افغانستان شناس معروف امریکایی در مقاله ای در روزنامه واشنگتن پست گفته است که افغانستان برای رسیدن به ثبات به چیزی بیش از یک توافق نامه با طالبان نیازمند است. این مساله با واقعیت هایی از جمله کمک های بین المللی و همکاری کشورهای همسایه افغانستان درمذاکرات سیاسی در پیوند است. همسایه گان افغانستان ممکن است بیش از مذاکرات با طالبان برای این کشور چالش آفرین باشند.

کلید یک توافق سیاسی پیروزمندانه این است که خروج قوای امریکایی باعث یک تغییر سیاسی در افغانستان شود و تغییرات آتی به معنای بازگشت طالبان به قدرت نباشد. قانع شدن به یک معاهده ضعیف با طالبان امکان دارد بعد از بیرون شدن نیروهای امریکایی زمینه را برای به قدرت رسیدن طالبان فراهم کند.

اما  یک توافق نامه صلح که در آن موازی با خروج قوا، آشتی و تفاهم درنظر گرفته شده و یک پارچه گی و اعتماد بین دولت و شورشیان را به میان می آورد، سبب ایجاد نیروهای امنیتی مشترک در کشور می شود. در آن صورت طالبان نمی توانند حکومتی را که در آن خود حضور دارند سرنگون کنند. ایجاد یک صف واحد میان نیروها در افغانستان، می تواند نسبت به ماموریت نظامی بین المللی یک بحث متفاوتی را ایجاد کرده و مشارکت امریکا هم درین زمینه ادامه یابد. 

برنت روبین می گوید که امریکا در رابطه به افغانستان به دپلوماسی چند جانبه روی آورده است. امریکا به منظور حصول توافق در باره ایجاد یک نظام امنیت مشترک در افغانستان نیاز دارد تا سازمان ملل متحد را قانع سازد که دست به تشکیل یک ساختار درسطح منطقه بزند. درین مساله اتحادیه اروپا هم حضور خواهد داشت، چنان که افغانستان هم اکنون در مورد چه گونه گی عمل مشترک تضمین کننده های پیمان صلح صحبت ها را انجام داده است. اما دولت ترمپ که دربرخی مواقع حاضر به تعامل با دشمنانش از جمله کوریای شمالی وطالبان است، آیا ممکن است با متحدان سازمان های بین المللی در افغانستان برای رسیدن به این منظور حاضر به همکاری شود؟