-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۵, دوشنبه

گروه غنی، زخم روی گردن است؛ باید از صحنه برود


گروه غنی، زخم روی گردن است؛ باید از صحنه برود. گروه غنی باید و لزوماً هر چه سریع تر از صحنه برداشته شود. خلایی به وجود نمی آید. در حضور همین دولت خلاء قدرت و تعدد قدرت عملاً وجود دارد.  این سخن به معنای طرفداری از طالب و ضد طالب نیست؛ کارنامه های این شبه دولت در قوم پرستی آشکار و ضدیت با مدنیت سیاسی بسیار ننگین و حتی به آسانی قابل جبران هم نیست. دولت کنونی یک دیوار حائل پوک بین طالب و ضد طالب است و هیچ نیازی به بودنش نیست. تا حالا بنا به مصلحت و فشار امریکا تحمیل شده بود؛ اکنون امریکا از باند سیاسی مستقر در ارگ انصراف جسته است. پس نباید بیش ازین جا را تنگ کند.