-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲۷, شنبه

با ورود بن سلمان، نماینده گان طالبان نیز احضار شده اند


نماینده گان طالبان به اسلام آباد احضار شده اند تا درحضور عمران خان با بن سلمان دیدار کنند.خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات دولتی پاکستان گزارش کرد که محمد بن سلمان شهزاده بحث انگیز سعودی در سفر به اسلام آباد که از روز یکشنبه آغاز می شود، با رهبران گروه طالبان نیز ملاقات خواهد کرد. 

در آستانه ورود بن سلمان نماینده گان طالبان اعلام کرده بودند که آن ها قرار است با عمران خان صدراعظم پاکستان ملاقات داشته باشند. ادعای دیدار طالبان با عمران خان در واقع پوششی بوده است برای ملاقات اصلی با شهزاده سعودی  که اینک مستقیم و جدی به بازی چند جانبه صلح و جنگ افغانستان داخل شده است.

گروه طالبان وابسته گی تنگاتنگ و ذاتی با دولت سعودی دارد و اینک بازیگر دیروز از مدیریت رشک انگیز اوضاع به وسیله ایران و روسیه به هیجان آمده است و بر احساس مالکیت خود بر طالبان دو باره تجدید پیمان می کند. این دیدار پروسه صلح افغانستان را که اندکی رو به گشایش دارد، یا متوقف می کند، یا آن که به پیش میراند. دیدار بن سلمان با طالبان از سوی دو مقام ارشد پاکستان تایید شده است.

یک مقام پاکستان در اسلام آباد اظهار داشته است که هرچند این مساله تا کنون سری نگهداشته شده احتمال قوی وجود دارد که بن سلمان به تاریخ ۱۸ فبروری یعنی دوشنبه پیش رو با رهبران طالبان مجلس داشته باشد. یک منبع طالبان قطر نشین ظاهراْ از قضیه تحاشی جسته و گفته است که هنوز تصمیمی درین باره اتخاذ نشده است!
این منبع طالبان طوری وانمود کرده که گویا دیدار نماینده گان آن گرو با عمران خان با ورود شهزاده سعودی به اسلام آباد مصادف شده و حالا طالبان در باره این موضوع تصمیم گیری خواهند کرد! وزارت خارجه پاکستان و سعودی نیز اندرین باب چیزی نگفته اند. بن سلمان روانه پاکستان است تا در باره سرمایه گزاری در پاکستان به میزان ده میلیارد دالر با طرف پاکستان گفت و گو کرده و اسناد را به امضاء‌ برسانند.