-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۸, پنجشنبه

کارخانه گی امرالله صالح به فعالان مدنی افغان

کلیشه بازی در دقایق نود زوال سیاسیبه جای نشان دادن جسارت اخلاقی از بهر دادرسی و بازخواست از قتل عام فعالان مدنی در چهارراهی زنبق، ببینید که چه می گوید!!

امرالله صالح به تقلید فوری از دکترغنی به فعالان مدنی «افغان» چنین کارخانه گی داد.: بالای فعالان مدنی افغان صدا می زنم که حمایت شان را از اعتراضات مسالمت آمیز خیبر‌پشتونخواه و بلوچستان اعلان کنند.
اشاره: کار درون خانه به وجه احسن اتمام یافته و حالا به دیگران کارخانه گی می دهد!! تاسف بار است. خون ریخته شده فعالان مدنی در کابل نباید یاد دهانی شود، مهم جنبش  دروغین تحفظ در پشتونخوا است. فعالان پشتونخوا ده بار است که به یون و غنی ریشخند می زنند؛ به امرالله که اصلاً پاسخ نخواهند داد.
بنده خدا، یک لنگ غنی در هوا است و یک لنگش در زمین. تو چه خواب دیده ای!