-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۵, یکشنبه

نامه به فلیسه - کافکا

راستی لذت تنها بودن را چشیده ای؟ قدم زدنِ تنه، دراز کشیدن زیر آفتاب؟
چه لذت بزرگی است برای یک موجود عذاب کشیده، برای قلب و سر؛ منظورم را می فهمی؟ آیا تا به حال مسافت زیادی را تنها قدم زده ای؟ قابلیت لذت بردن از آن، دلالت بر مقدارِ زیادی فلاکت گذشته  نیز لذت های گذشته دارد. وقتی پسربچه بودم، خیلی تنها می ماندم؛ اما آن ها بیشتر به زور شرایط بود نه به انتخاب خودم؛ اما حالا با شتاب به طرف تنهایی می رومو همان طور که رود خانه ها با شتاب به سوی دریا سرازیر می شوند.