-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲, پنجشنبه

وحید عمر وزیرخارجه آینده افغانستان

اشرف غنی با صدور فرمان جدیدی، وحید عمر را به عنوان مشاور ارشد خود در امور روابط عامه و استراتژیک منصوب کرد.

در فرمان غنی آمده است: “به تاسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، ایزاد یک بست خارج رتبه تحت عنوان مشاور ارشد رییس جمهوری ا.ا، در امور روابط عامه و استراتژیک و تقرر وحید عمر را، در آن بست منظور می‌نمایم”.

مشاور ارشد غنی در امور روابط عامه و استراتژیک، در نشست های کابینه، شورای امنیت ملی و شورای عالی اقتصادی نیز اشتراک خواهد کرد. وحید عمر از نخبه گان سیاسی خوشنام است.