-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۵, دوشنبه

سیاف: آمادۀ دفاع از افغانستان هستیم


برگه رسمی استاد سیاف این پیام فشرده را پخش کرد.
هموطنان عزیز و آبرومند!

هیچ تشويش وپریشانی را به دلهایتان راه ندهید و به گپهایی که روحیه تان را ضعیف می‌سازدقطعاگوش ندهید .افغانستان خانه ما وشمااست ، وماشماوارثین و فرزندان آن هستیم و به توفیق و عنایت پروردگار نگاهش میداریم و از عزت و سلامت وتمامیت ارضی و حاکمیت ملی آن دفاع و پاسبانی خواهیم نمود .