-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۵, یکشنبه

دکترغنی در گرداب سرنوشت افتاده است

دکترغنی در دیدار با جوانان لوی قندهار، با نکته پرانی های مستقیم به آدرس ایران، پاکستان و روسیه، دایرۀ مخالفت منطقه ای علیه خویش را تکمیل کرد. او برای تیم حنیف اتمر و طالبان فضا را باز تر کرد. اکنون او در باشگاه کشورهای شامل در مذاکرات صلح یک مانع حساب می شود. هرچه مذاکرات و تعامل بین امریکا و روسیه در گفتمان افغانستان به نتایجی نزدیک شود؛ موقف و وزن گروه کوچک دکترغنی ضعیف تر خواهد شد. حکومت کابل هرچه به سنگ اندازی های تبلیغاتی اش بیفزاید؛ متناسب به آن زود تر در حاشیه رانده می شود.