-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۷, چهارشنبه

از شورای شمالی زینه ساخته که از دیوار ارگ بالا برودالماس زاهد در شفاخانه آلمان و امان الله گذر از فرط مصرف داروی های تقویت جنسی در بستر افتاده است.
بر بنیاد گزارش تازۀ واصله به گزارشنامه افغانستان، « شورای شمالی بزرگ» آخرین نفس های خود را می کشد.

شورای شمالی بزرگ سال پیش، با الهام از یک طرح توطئه گرانه، به کوشش دکترضیاء، با به کارگیری پول اپراتیفی غنی- اتمر به هدف مقابله با آنچه هژمونی وانحصاری سیاسی پنجشیری ها قلمداد می شود؛ پا به عرصه گذاشت. این انحصار واقعاً وجود داشت.
اگر چه در ظاهر امر، شورای شمالی رهبر نداشت؛ اما حاجی الماس خان زاهد امورات آن را انجام می داد و امان الله گذر درجایگاه دوم فرض شده بود. سرخط اهداف شورای شمالی، ایجاد تقابل مردم پروان، کاپیسا و کوهدامن در برابر پنجشیر بود. این ها تفاوت میان رزمنده گان «مقاومت» در پنجشیر را با چند نفر معامله گر دنیا دار تشخیص ندادند و سعی در چتکه پرانی علیه همه داشتند. اما گزارش ها مشعر اند که این برنامه با رسوا شدن غنی و اتمر بیخی با شکست کامل مواجه شده است. 

گزارش می گوید که حاجی الماس سال پیش مبتلا به بیماری سرطان خون شده و اکنون در آلمان تحت درمان است و احوال بهداشتی مشارالیه نا خوش گزارش شده است. امان الله گذر، مال پرست مشهور شمالی که پنج زن شرعی در اختیار دارد، به دلیل مصرف دارو های تقویه جنسی صحت خود را از دست داده و تا کنون از دو حمله قلبی جان به سلامت برده است. پزشکان هشدار داده اند که حمله سومی، آخرین حمله خواهد بود.

گزارش می افزاید که دکترضیاء، مأمور نیابتی هیأت حاکمه برای سرکوب دسته جات مورد هدف، اکنون دندان تیز کرده است تا رهبر شورای شمالی شود. وی با استفاده از پول اپراتیفی حلقه خاص در ارگ، برای از صحنه به در کردن ملاتاج محمد، لطف الله قریشی و داود کلکانی بذل مساعی کرد. هرچند شخص داود کلکانی، خود عضو محفل ارگ از زمان کرزی تا کنون می باشد. دکترضیأ در انتخابات اخیر یک میلیون دالر به کمیسیون انتخابات پرداخت تا این سه نفر اخیرالذکر را از خط خارج کند. 
ضیاء از میلیوتر های جدید الورود در باشگاه نخبه گان سمارقی است که تاریخ شمالی برایش هیچ ارزشی ندارد و تنها با خرج دو میلیون دالر باغی درکاریز میر ساخته که مراو را غایت مطلوب است. وی در وزیراکبر خان، نیمه شب، زمینه ملاقات امان الله گذر با اشرف غنی و اتمر را مساعد کرد. اینک نتیجه را به چشم و سر می بینیم.