-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲۴, چهارشنبه

برکناری مسوولان انتخابات یا تف سر بالا؟

برکناری مسوولان کمیسیون های انتخاباتی، اقدامی است معادل تُف سر بالا که واپس به صورت صاحب تُف می نشیند. چیدمان مهره های تابع، معامله گر و متعهد به گروه کوچک توطئه مستقر در ارگ، سال ها وقت گرفت و درین مدت کمترین اصلاحاتی به هدف حراست از سلامت دموکراسی نوپا در کشور رونما نگردید. تلاش اصلی برین رفت که مصالح ملی، قربانی غریزۀ اغواگر «استبداد سیاسی» قدیم شود که نشد و هرگز هم نخواهد شد. فقط زمان، توانمندی و فرصت عالی برای دگردیسی نوین برباد رفت. حالا با این اقدام، راه رفته را می خواهند با نقابی تازه بر چهره، بروند که خوشبختانه فرصت تنگ و توفان مطالبات، سنگین و سریع است.