-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۸, چهارشنبه

جنگ مرموز هند و پاکستان واقعی نیست

جنگ معنادار بین پاکستان و هند برعلاوۀ مقتضاهای سیاست خارجی هردو کشور، کاربُرد داخلی برای « دوقلو» های به هم چسبیده دارد. اردوی هردو کشور با کوه هایی از پول ملی سروکار دارند. آن ها همه ساله ترتیباتی می دهند که مجالس سنا یا پارلمانی ها، نسبت به مخارج عظیم و بی پرسان اردوها حرف و ایرادی مطرح نکنند. 
درهرحال، این جنگ دوام نمی کند. یکی این که قدرت های بزرگ اجازه نمی دهند؛ دیگراین که اقتصاد هر دو را به زمین می زند. درین دو کشور حدود ۱۵۰۰ نفر نان خور هستند.