-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۲, پنجشنبه

۱۳۰۰ خلافکار اضافی و باردوش جامعه به شهر کابل داخل می گردد

سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید از سال 93 به این سو روند انتقال زندانیان افغان، از ایران به داخل کشور شروع شده است.
همه ای آن زندانیان، افراد خشن، قاچاقچی و چهار عیب شرعی اند. انتقال آنان به افغانستان در گسترش بدامنی و مردم آزاری تاثیر مستقیم خواهد داشت. دولت افغانستان با ایران ظاهراْ پیمان مبادله زندانیان امضاء کرده. ایران آشغال دانی های خود را واپس به افغانستان خالی می کند.