-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۷, سه‌شنبه

پاکستان هوشمند هیچ گاه میدان را نمی بازد

به نظر می رسد که مقامات پاکستان سرانجام نتایج مشخصی را در مذاکرات زلمی خلیلزاد با گروه طالبان پیش بینی کرده اند. از همین سبب پیشاپیش یک رشته اقداماتی استراتیژیک را روی دست گرفته اند که ظرف ۴۰ سال اخیر به آن اجازه نداده بودند.
در آستانه مذاکرات دوحه عمران خان صدراعظم پاکستان دستور العمل هایی را صادر کرده که به موجب آن پناهنده گان افغان در پاکستان می توانند حسابات بانکی برای خود باز کنند. خان نوشت: این تصمیم باید مدت ها پیش اتخاذ می شد.