-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۹, پنجشنبه

سخنی به ابعادِ یک عمر زنده گی

 نیمی از نگرانی ها و اضطراب های ما مربوط به « نظر دیگران» است؛ ما باید این خار را از بدن خود بیرون بکشیم!
نظر دیگران، تصوری خام یا یک وهم است که هر لحظه می تواند تغییر کند. نظر دیگران، به نخی بند است و ما را بردۀ آنان می کند! و بدتر، بردۀ آن چه وانمود می کنند به نظر شان می رسد!
درمان شوپنهاور- اروین یالوم