-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۳, جمعه

ملاکوثر! یا سخن دانسته گو یا مرد دانا یا خموش

ملاکوثر می گوید که دو صد هزار نفر صفحۀ مجازی او را دنبال می کنند. پس به این سوال ها پاسخ بدهد که شمار دنباله گر ها دو برابر شود.ملا نورالله کوثر در برنامه « فرهنگ و تمدن اسلام» در تلویزیون طلوع ادعا کرد که من چندین کشور اروپایی را گشتیم و به چشم و سر دیده ام که آسایشگاه ها را دیده ام که ... خدا نشان ندهد... این که در آن جا چه حال است فقط من می دانم و ...

شاید بسیاری از مخاطبانی که در مورد آسایشگاه های سالمندان در کشور های پیشرفته اطلاع ثقه و درست ندارند؛ سر به نشانۀ تأسف تکان داده و بر فراست و راستگویی ملا کوثر احسنت بگویند. مگر اکنون رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی، دشمن مفتریان و لاف زنان است. علاوه برین، میلیون ها تن از افغان ها در کشورهای پیشرفته سفر کرده، زیسته و با مناسبات اجتماعی و قوانین خانواده درین کشور ها آشنایی دارند. 

چطور به کشورهای اروپایی سفر کردی؛ دعوت شده بودی؛ شخصی رفتی؛ هیأت دولتی بودی؛ یا در کدام همایش علماء؟

سفر تو به کدام تاریخ و به کدام کشور اروپایی بود؟ آیا فتوکپی پاسپورت خود را نشر کرده می توانی؟

درکدام شهر، کدام آسایشگاه را مشاهده کردی؟

برای مشاهده آسایشگاه با کی صحبت کردی و چطور به تو اجازۀ ورود داده شد؟

در اول ورود به آیشگاه به کدام زبان صحبت کردی؟ اگر ترجمانی با تو همراه بود، می توانی او را معرفی کنی که حرف هایت را تصدیق کند؟
برفرض، که داخل آسایشگاه رفتی... تشریح کن که در آن جا چه دیدی؟

با چند نفر در بارۀ چه صحبت کردی؟ مدیر آسایشگاه که همه کار و بار را رها کرده، شانه به شانۀ تو راه می رفته، برای تو چه توضیحاتی داد؟

آیا می توانی فقط یک دقیقه از محیط، دکوراسیون و خدمات داخلی آن معلومات بدهی؟

فقط یک دقیقه از وضعیت سال زده هایی که در آن جا حضور داشتند، گپ بزن.

آیا می توانی از سفرت به همان کشور مفروض، یک عکس یا تصویری را نشان بدهی؟

تو که می گویی وضعیتی را دیدم که به دهان جور نمی آید. یعنی لاشه آدم ها در آن جا سر به سر افتاده و همه لخت و درحال احتضار بودند که تو در رسیدی و اوضاع را مشاهده کردی. توضیح بده که خدمات آسایشگاه مفت بود؛ در ازاء پول. چقدر پول؟
به کدام تاریخ به افغانستان برگشتی؟ می توانی فتوکپی برگشت در میدان هوایی کابل را نشان بدهی؟

اگر توانستی بدون کون تابی یکی ازین پرسش ها را مستدل و معقول جواب دادی، سپس گپ می زنیم.

آیا حاضر به راستگویی هستی؟ این یک آزمون است. قطعاْ حتم دارم که تیر خود را می آوری؛ اما بعد از تیر آوردن از گوگل کمک بگیر و معلومات خود را غنا ببخش. عیبی ندارد.