-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲۹, دوشنبه

دکترحمدالله: سلام رحیمی، رئیس جمهور را در گودال بدنامی انداخته است


فرکسیون دکترحمدالله محب در حال غلبه بر دیگر هسته های فساد در ارگ است. به حوالۀ اطلاع تازه از داخل ارگ کابل، یخن گیری و تشدد بین گروپ های مختلف، کار را به مرز فضاحت نزدیک کرده است.

ریسمان کشی و اوقات تلخی بین این گروپ ها با باند گروپ سلام رحیمی که بیشتر ازین ها بر امکانات قبضه کرده است؛ اکنون به نقطه سرنوشت ساز تقرب کرده است.

درگزارش آمده است که ضیاء الحق امرخیل سرقافلۀ فساد انتخاباتی سال 2014 نیز باند گروپی تشکیل داده و به کارزار درون خانه وارد شده است. ازین قرار، خلاء بزرگی درحال ظهور است که تیم زخمی شدۀ اتمر آن را پر خواهد کرد. 

در خبر ارسال به گزارشنامه افغانستان قید شده است که امرخیل در دفترثبات ملی به نقل از حمدالله محب مشاور امنیت ملی گفته است که سلام رحیمی به سلطان فساد درارگ جمهوری تبدیل شده و کار گزینش اقارب و بسته گان شخصی اش به مناصب مهم را همراه با کمپاین علنی دزدی و اخاذی به شدت ادامه می دهد.

حمدالله تاکید کرده که یکی از عوامل انزوای بیشتر رئیس جمهور، گسترش اعتیاد سلام رحیمی به سوء استفاده و کمیشن کاری است؛ تا آن جا که برادرش - قیوم رحیمی- در شش درک کابل دفتر رسمی کمیشن کاری گشوده و تا الحال، صد ها میلیون افغانی را به نام «ولسی پاسون» از حساب ارگان های محل برداشت کرده است.

ضیاء الحق امرخیل به نقل از دکترحمدالله محب ادامه داد: اخیراً سلام رحیمی با چنگ زدن به خزانه بیت المال یک گردهم آیی ظاهری از جوانان را در ارگ به راه انداخت تا به خیال خودش از برنامه های رئیس جمهور حمایت کنند. جوانان از دنیا بی خبر کجا می دانستند که دعوت چند ساعتۀ آن ها در ارگ، چقدر هزینه دولت را به جیب یک نفر سرازیر کرده است.
امرخیل در پایان گفت:
تنها اکرم خپلواک و حنیف اتمر نبودند که رئیس جمهور را در مرداب بدنامی فروهشتند بلکه همین سلام رحیمی در مقام معتاد فساد ارگ تمامی راه هایی را که به رئیس جمهور منتهی می شود؛ به وسیلۀ بسته گانش مسدود کرده است.