-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۸, پنجشنبه

عطا نور شمشیر بی دسته در دست گرفته است

او با شنیدن نام ملا هیبت الله، نام احمد شاه مسعود تاریخ ساز را فراموش کرد.
فکر و ذهن عطا نور در کنفرانس مسکو، بر اعلام آمار نا مشخص «زخم ها و چره های بدنش» تمرکز داشت؛ او قصداً فراموش کرد تا در برابر نمایش نام ملا هیبت الله- ساخت آی اس آی- مستقر در کویته، از بر زبان آوردن نام پر وزن و تاریخساز احمد شاه مسعود بزرگ که برای نجات افغانستان در دو مرحله ( حمله گلبدین برکابل سال 1371 و نبرد پنج ساله علیه مفرزه های عملیاتی کمپنی یونوکال به مدیریت آی اس آی) ایستاده گی کرد؛ پرهیز کرد.
ملاهیبت الله نود درصد زنده گیش را در پاکستان سپری کرده؛ اما مسعود سراسر عمر در کوهساران کشور برای افغانستان برزمید و جان به فردای افغانستان صدقه داد.  تفاوت از کجا تا به کجاست؟!