-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲۰, شنبه

خلیلزاد: حکومت آینده افغانستان از طالبان نیست

از نمایۀ محمد اکرام «اندیشمند»

زلمي خليل زاد در انيستيوت صلح امريكا در واشنگتن گفت كه ما با طالبان بر سر چهار چوب صلح به موافقه رسيديم. اما طالبان حكومت آينده افغانستان نخواهد بود و بخشي از روند سياسي آينده است. 
خليل زاد اظهار كرد اگر ما با طالبان تا انتخابات رياست جمهوري به توافق نرسيديم، انتخابات مطابق تقسيم اوقات در ٢٩ سرطان ١٣٩٨ بر گزار مي شود. 
خليل زاد گفت كه حفظ دست آورد هاي ١٨ سال گذاشته مربوط به افغان ها مي شو د. او تاكيد كرد كه توافق با طالبان در همه موارد صورت مي گيرد و به هيچ صورت گزينشي نمي باشد.