-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اسفند ۹, پنجشنبه

هند و قدرت استراتیژیک آب افغانستان


هند، اعمار جاده حلقه ای آب افغانستان را پلان کرده است. 
روزنامه دان منتشره اسلام آباد نوشته است که پاکستان استفاده از آب دریای کابل را در امور کشاورزی خویش توسعه داده بنا برین نیاز است تا دو کشور درین رابطه یک پیمان رسمی دو جانبه را به امضاء برسانند. 

دریک نشست ملی و مشورتی با حضور کارشناسان دانشگاهی، بخش خصوصی، دولت، سیاست گزاران و نماینده های خارجی شرکت کرده بودند.

درحال حاضر رودخانه کابل ۲۵ درصد از نیازهای کابل و جلال آباد برای دسترسی به آب شیرین را تامین می کند. در مجلس مشاورتی در پاکستان، سخنرانان روی صحبت را به مساله امنیت منابع آب متمرکز کرده بودند.

اکنون دانشمندان پاکستان نگرانی خود را از بابت امنیت رسانایی آب از افغانستان ابراز می کنند. بازی امنیتی پاکستان با افغانستان، در دراز مدت می تواند کشت زار های وسیع در داخل پاکستان را از نظر امنیت اب رسانی با تهدید رو به رو کند.

براساس گزارش دیگرُ هندی ها در نظر دارند که آب افغانستان را مثل یک جاده حلقه ای در سراسر کشور جاری سازند و هر کشوری که در بدل امتیازات مالی خواستار خریداری و استفاده از آب افغانستان باشد می تواند از مارکیت زنده و جاری در نزدیکی سرحدات خود خریداری کنند. این طرح هندی ها اکنون در حوزه کابل در دستور کار است. بستر آب که از دریای کنر و کابل به سوی پاکستان روان است باید بعد از سیراب کردن مزارع پاکستان دو باره به سوی افغانستان هدایت شود.
افغانستان قدرت ناشناخته و بی بدیلی را در آینده از خود نشان خواهد داد.

علی توقیر شیخ یکی از شرکت کننده های جلسه ملی- مشورتی برای آب اظهار داشت که نیاز داشتن به آب یک چالش جدی بین افغانستان و پاکستان است و باید هر دو کشور در جهت حفاظت از منابع آبی اقداماتی سریع را روی دست گیرند.