-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۲۲, دوشنبه

هند و ایران خواستار خلع سلاح طالبان شده اند


چرا عباس استانکزی از انحلال اردوی ملی افغانستان سخن گفت؟
در جریان دیدار عباس استانکزی و شماری از سیاسیون وابسته به جنبش مقاومت ضد طالبان در مسکو، عباس استانکزی یک هدف پلان شده و سفارشی خود را نیز واضح به میدان آزمایش افگند: انحلال اردوی ملی» افغانستان.

این خط و نشان کشی، تنها با خشم و خروش مردم افغانستان رو به رو نبود؛ بلکه در محافل اطلاعاتی کشور های حاضر در کشاکش کنونی افغانستان، بازتاب رقابت آمیز داشته است. 

بر بنیاد یک خبر غیر رسمی اطلاعاتی، میکانیزم صلح با طالبان با مشکلی جدی از سوی هند و ایران مواجه است. هند و ایران در برابر پاکستان و عربستان و امریکا، موضعی سخت گیرانه نسبت به آیندۀ سیاسی طالبان و مشارکت احتمالی آن ها در نظام بعدی را مشخص تر بیان کرده اند.  
به حواله منبع غیر رسمی، هند، خواستار آن است که قبل از پیشرفت معاملۀ صلح و حکومت سازی، باید گروه طالبان خلع سلاح شده و درچهارچوب یک جریان سیاسی وارد عرصه شود. ایران نیز مخالف جدی سپردن بخش کلیدی قدرت به طالبان و طرفدار خلع سلاح طالبان شده است. 

طالبان به مقامات امریکا گفته اند که اردوی ملی افغانستان، همان اردوی مجاهدین قبلی است که در شکل و طرح جدید به عنوان میراث « مقاومت» مسعود بر ضد امارت اسلامی و به کمک امریکا استفاده می شود و درآینده نیز استفاده خواهد شد. طالبان، ابتداء خلع سلاح دشمن اصلی خود- اردوی ملی- پیش شرط گذاشته اند.
درین حال، طرح سومی که از سوی امریکا هم حمایت می شود این است که طالبان در ترکیب اردوی ملی افغانستان مدغم شوند. اما این کار از نظر عملی بسیار دشوار ارزیابی شده که ممکن است یک جنگ داخلی در نظام اردوی مسلح درگرفته و قشون های طالب و ضد طالب هر ولایاتی را که در اختیار خود دارند؛ بازهم به شکل ایالات خود مختار در آورده و جنگ به صورتی دیگر ادامه پیدا کند. پاکستان طرفدار به قدرت رسیدن کامل طالبان مسلح نیست و درین زمینه رایزنی های چند جانبه در جریان است.