-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ بهمن ۱۹, جمعه

توافق بین بسم الله محمدی و ارگ کابل نهایی شد


پول در حکومت کابل نقش قانون گذار را ایفا می کند. گزارش مؤثق واصل شده به گزارشنامه افغانستان حاکی است که فرزندان بسم الله خان محمدی وزیر دفاع سابق و یونس قانونی، در دوبی با اجمل غنی پسرکاکای دکترغنی چند بار دیدار مخفیانه داشته اند.
هدف ازین دیدارها، معامله و جورآمد بر سِرِ حفظ پرونده های عظیم فساد مالی بسم الله خان است که هم اکنون روی میز دادستانی کل و دادگاه عالی قرار گرفته است. 

درگزارش درج شده است که این دو جوان، درهوتل پنج ستارۀ القصر زیر برج الخلیفه دوبی با اجمل غنی فرستادۀ دکترغنی و محرم راز رئیس جمهور ملاقات کرده اند. تقاضای اصلی فرزندان نخبه های جهادی، منجمد کردن دوسیه های فساد مالی بسم الله محمدی است که به صد ها میلیون دالر بالغ می شود. درگزارش آمده است که معامله برسر حفظ دوسیه های بسم الله محمدی اکنون نهایی شده است. 
طبق یافته ها، دوسیه ها از گردش رسمی خارج شده و اکنون متوقف شده است.
بسم الله محمدی که زمانی خواب جانشینی مارشال فهیم را در سر می پرورانید، از بهر اتهامات چند لایۀ دزدی، زیر فشار روانی سختی قرار دارد و از مدتی به این سو از مجامع سیاسی نیز به حاشیه رفته و به شدت هراسان شده است.  
بسم الله از سیاسیون و نخبه گان پنجشیر شاکی است که او را تنها مانده اند. زیرا گزارش هایی واصل شده است که درصورت تغییراتی ناگهانی، دوسیه های موصوف باردیگر در دستور کار رسیده گی قرار گیرند. دوسیه های درحدی مستدل و مملو از اسناد زنده اند که نجات بسم الله نا ممکن به نظر می رسد. 
 اجمل غنی با اطلاع مستقیم دکتر غنی، این معامله ها را دنبال می کند.